Бази завдань (англійська мова, залік)

Напрям “Гот.-рест. справа” (3 семестр)

Напрям “Біологія” (2 семестр)

Напрям “Геодезія, картографія та землеустрій” (2 семестр)

Напрям “Гот.-рест. справа” (2 семестр)

Напрям “Гот.-рест. справа” (4 семестр)

Напрям “Географія” (2 семестр)

Напрям “Екологія” (2 семестр)

Напрям “Економічний” (2 семестр) – для напрямів підготовки: «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Менеджмент»

Напрям “Економічний” (м/с) (2 семестр)

Напрям “Інформатика”(2 семестр)

Напрям “Туризм” (2 семестр)

Напрям “Математика” (2 семестр)

Напрям “Ліс. і сад.-парк. город” (2 семестр)

Напрям “Хор., муз. мист., образ. мист.” (м/с) (2 семестр)

Напрям “Хімія”, “Хімічна технологія” (2 семестр)

Напрям “Соціально-гуманітарний” (2 семестр) – для напрямів підготовки: «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Філософія», «Соціологія», «Культурологія», «Соціальна робота», «Історія», «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури», «Документознавство та інформаційна діяльність», «Політологія», «Управління інформаційною безпекою», «Українська мова та література», «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Соціальна педагогіка», «Правознавство»

Напрям “Психологія”, “Практична психологія” (2 семестр)

Напрям “Прикладна фізика”, “Фізика” (2 семестр)

Напрям “Фізичне виховання”, “Спорт”, “Здоров’я людини”, “Фізична реабілітація” (2 семестр)

Напрям “Економіка” (1 семестр)

Напрям “Економіка” (3 семестр)

Напрям “Інформатика” (1 семестр)

Напрям “Туризм” (1 семестр)

Напрям “Хімія” (1 семестр)

Напрям “Мова та література” (російська, польська) (2 семестр навчання)

Напрям “Хімія”, “Хім. технології” (3-4 семестр навчання)