Навчальний процес

Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування містить у своєму підпорядкування 4 комп’ютерні класи (60 комп’ютерів) та три мультимедійні аудиторії (600 місць), у яких проводяться потокові лекції.

Для забезпечення навчального процесу ЦІТКТ виконує наступні функції:

  • проведення поточного та підсумкового контролю у форму комп’ютерного тестування;
  • супровід комп’ютерної техніки та серверів Центру під час навчального процесу;
  • супровід мультимедійної техніки у лекційних аудиторіях;
  • надання технічної бази для проведення вступної кампанії;
  • розробка розкладу занять у комп’ютерних класах Центру та розкладу потокових лекцій.