Нормативні документи

 1. Положення про Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 2. Положення про органазацію і проведення підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
 3. Положення про рейтингове оцінювання викладача, кафедри, факультету (інституту) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
 4. Критерії оцінювання для розрахунку рейтингу викладача, кафедри, факультету (інституту) за результатами діяльності у 2015/2016 н.р.
 5. Концепція розвитку системи дистанційного навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
 6. Наказ про створення Координаційної ради з дистанційного навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
 7. Положення про Координаційну раду з розвитку системи дистанційного навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
 8. Положення про електронні освітні ресурси Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 9. Положення про дистанційне навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
 10. Вимоги до створення та розміщення дистанційних курсів навчальних дисциплін на сервері дистанційного навчання Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 11. Положення про експертизу дистанційного курсу навчальної дисципліни у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки