Нормативні документи

  1. Положення про Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
  2. Положення про органазацію і проведення підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
  3. Положення про рейтингове оцінювання викладача, кафедри, факультету (інституту) у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
  4. Критерії оцінювання для розрахунку рейтингу викладача, кафедри, факультету за результатами діяльності у 2018/2019 н.р.
  5. Концепція розвитку системи дистанційного навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
  6. Положення про електронні освітні ресурси Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
  7. Положення про дистанційне навчання у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки
  8. Положення про електронний курс навчальної дисципліни в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки