Нормативні документи

  1. Положення про відділ технічних засобів навчання “Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестуванння”  Волинського національного університету імені Лесі Українки (2020)
  2. Положення про організацію і проведення поточного і підсумкового контролю у формі комп’ютерного тестування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2020)
  3. Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів (інститутів) у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2020)
  4. Критерії оцінювання для розрахунку рейтингу викладача, кафедри, факультету за результатами діяльності у 2018/2019 н.р.
  5. Концепція розвитку системи дистанційного навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки
  6. Положення про дистанційне навчання у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2020)
  7. Положення про електронний курс навчальної дисципліни у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (2020)